Jednostka Certyfikująca

Działalność w zakresie oceny zgodności
       Dyrektywa 2006/42/WE


JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

Dyrektywa 2006/42/WE "Maszyny"

W dniu 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
 
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacji Grupa / grupa wyrobów Procedura zgodności / Moduł
22/2009 Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:
- lokomotywy i wózki hamulcowe,
- hydrauliczne obudowy zmechanizowane,
Badanie typu WE. Pełne zapewnienie jakości.


W ramach udzielonej Głównemu Instytutowi Górnictwa autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności - Dyrektywa 2006/42/WE, Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:

  • Badanie typu WE,
  • Pełne zapewnienie jakości.

 

Wersja do druku