Jednostka Certyfikująca

Działalność w zakresie oceny zgodności
       Dyrektywa 2014/34/UE


Dyrektywa  2014/34/UE
 
      Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Zakres notyfikacji:

 
Products
 
 
Procedures
 
Articles/Annexes
 
Group I electrical:
Group I non-electrical:
Group II gas electrical:
Group II dust electrical:
Group II gas non-electrical:
Group II dust non-electrical:
 
 
 
 
 
 
 
EU-type examination (Module B)
Conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D)
Conformity to type based on product verification (Module F)
Conformity to type based on internal production control plus supervised product testing (Module C1)
Conformity to type based on product quality assurance (Module E)
Internal Production Control (Module A) and the communication of the technical documentation as Art. 13.1(b)(ii)
Conformity based on unit verification (Module G)
 
Annex III
Annex IV
Annex V
Annex VI
Annex VII
Annex VIII
Annex IX
 
 
 
W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:
  • Badanie typu UE.
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu.
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem.
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.
  • Wewnętrzna kontrola produkcji i przesłanie dokumentacji technicznej 

Wersja do druku