Jednostka Certyfikująca

Działalność w zakresie oceny zgodności
       Dyrektywa 2014/28/UE


Dyrektywa  2014/28/UE
 
Główny Instytut Górnictwa uzyskał status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej materiałów wybuchowych.
Zakres notyfikacji:

 
Products
 
 
Procedures
 
Articles/Annexes
 
Explosives for civil uses, defined as materials and articles
considered to be explosives in the UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (TDG) and falling within
class 1 of those recommendations, but excluding explosives
intended for use by the armed forces or the police, pyrotechnic
articles and ammunition.
 
 
 
 
 
EU-type examination (Module B)
Internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2)
Production process quality
assurance (Module D)
Product quality assurance (Module E)
Product verification (Module F)
Unit verification (Module G)
 
Annex III
Annex III
Annex III
Annex III
Annex III
Annex III
 
W ramach udzielonej notyfikacji Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z procedurami:
  • Badanie typu UE.
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę produktów w losowych odstępach czasu.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji.
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu.
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu.
  • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.
 

Wersja do druku