Jednostka Certyfikująca

Działalność w zakresie certyfikacji dobrowolnej
       Certyfikacja systemów zarządzania


JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA


Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG-JC) posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji PCA nr AC 083):

- w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością (wg wymagań normy PN-EN ISO 9001) dla następujących branż:
 • Górnictwo i kopalnictwo
 • Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne
 • Wyroby z gumy i plastyku
 • Metale i wyroby metalowe
 • Maszyny i osprzęt do nich
 • Urządzenia elektryczne i optyczne
 - zarządzania środowiskowego (wg wymagań normy PN-EN ISO 14001) dla następujących branż:
 • Górnictwo i kopalnictwo
 • Wyroby z gumy i plastyku
oraz w zakresie certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg wymagań normy PN-N-18001:2004) w branży:
 • Górnictwo i kopalnictwo

Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych obejmuje następujące elementy:

 • Kontakt klienta z GIG-JC, przekazanie niezbędnych informacji i formularzy
 • Złożenie przez Klienta wniosku i dokumentacji systemu (ocena kompletności dokumentacji i rejestracja wniosku)
 • Wizytacja wstępna auditorów GIG-JC w przedsiębiorstwie (element nieobowiązkowy, uzgadniany z klientem)
 • Ocena dokumentacji klienta pod względem merytorycznym
 • Audit certyfikujący 2 etapowy
 • Wydanie certyfikatu GIG-JC na okres 3 lat
 • Nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu (audity nadzoru)

Szczegółowe informacje na temat certyfikacji systemów zarządzania zawarte są w programach certyfikacji:
 • PC 9001 – Program certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań norm PN-EN ISO 9001.
 • PC 14001 – Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań norm PN-EN ISO 14001.
 • PC 18001 – Program certyfikacji systemów zarządzania bhp wg wymagań normy PN N-18001:2004.

przejdź do Programów certyfikacji

Wersja do druku