Jednostka Certyfikująca

Działalność w zakresie oceny zgodności
       Certyfikacja IECEXKopalnia Doświadczalna „Barbara” Mikołów
Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
dr inż. Gerard Kałuża
Tel. centrala 32 32 46 666
 
Jednostka Certyfikująca
dr inż. Dariusz Stefaniak
Tel. 32 259-23-51

Więcej informacji: www.kdbex.eu

Wersja do druku