Działalność w zakresie certyfikacji obowiązkowej - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 (CPR)

Główny Instytut Górnictwa prowadzi certyfikację wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 (CPR) między innymi w zakresie:

  • metalowych wyrobów konstrukcyjnych,
  • kruszyw,
  • wyrobów do budowy dróg,
  • prefabrykowanych wyrobów z betonu,
  • betonów, zapraw, domieszek do betonów.

Formularze

Wniosek o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji (w trakcie aktualizacji)

Kwestionariusz wnioskującego o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji (w trakcie aktualizacji)

Umowa dotycząca warunków wydania, zasad stosowania certyfikatu ZKP oraz nadzoru nad posiadaczem certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji (w trakcie aktualizacji)

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji (w trakcie aktualizacji)

Wydane certyfikaty

Wydane certyfikaty (w trakcie aktualizacji)

Cofnięte certyfikaty

Cofnięte certyfikaty (w trakcie aktualizacji)